یک گزارش در معرفی مصرف کود آهن به روش چالکود


گزارش نهائی طرح مشترک تحقیقی – ترویجی معرفی بهترین مصرف کود آهن در باغات گردو به روش چالکود


روش چالکود شکل خاصی از جایگزینی موضعی کودهای آلی و شیمیایی در خاک می باشد و این روش برای باغ های میوه طراحی شده است که معمولاً دارای مشکل زرد برگی آهکی ( کمبود یا کلروز آهن ) هستند . به هر حال محاسن آن فراوان بوده و اجرای آن در هر باغی مزایایی در برخواهد داشت و در این روش در نزدیک ریشه درخت محل سایه انداز چاله هایی حفر شده و سپس با کودهای آلی و شیمیایی پر می شود و از مزیت آین عمل می توان به قدرت تثبیت کنندگی ماده آلی ، که چاله توسط آن پر شده است اشاره نمود..
چکیده
آهک فراوان در خاک مشکل مهمی را در رشد و فعالیت ریشه درختان و جذب برخی از عناصر از جمله آهن ایجاد می کند، چاله های پر شده با ماده آلی و مکان های فاقد آهک محل مناسبی برای ریشه ها فراهم می آورد لذا به منظور اجرای این طرح دو منطقه گردو کاری انتخاب و در هر منطقه تعداد 20 اصله درخت گردوی یکنواخت انتخاب که 10 اصله به عنوان شاهد و 10 اصله به عنوان تیمار اعمال گردید و سپس نسبت به اجرای طرح در قطعات طرح و شاهد اقدام شد. به طوری که در قطعات تیمار با توجه به وضعیت درخت و نتایج تجزیه آزمایشگاه مقدار 1 تا 2 کیلوگرم کود سولفات آهن همراه با 20 کیلوگرم کود حیوانی به روش چالکود مصرف شد مصرف سایر کودهای عناصر پرمصرف نیز در قطعات تیمار و شاهد بطور یکنواخت انجام گردید و در زمان برداشت محصول عملکرد درختان تیمار و شاهد اندازه گیری گردید.
اهمیت اجرای طرح :
با توجه به اینکه در دو منطقه فوق باغات زیادی به گردو اختصاص دارد و اکثر اراضی این باغات به دلیل آهکی بودن با کمبود آهن روبرو می باشد لذا استفاده از کود آهن به روش چالکود در این باغات ضروری به نظر می رسد.
هدف
1. افزایش کمی و کیفی محصول گردو
2. آموزش باغ داران به استفاده صحیح از کودهایی شیمیایی
3. افزایش در آمد باغ داران با توجه به بالا بردن میزان عملکرد
روش اجرای طرح :
ابتدا باغات یکسان از نظر سن و یکنواختی و شرایط مساوی انتخاب شدند و در هر باغ 20 اصله درخت مشخص و تعداد 10 اصله به عنوان شاهد و 10 اصله به عنوان تیمار با مصرف کود سولفات آهن به میزان یک تا دو کیلوگرم برای هر اصله درخت و با توجه به سن و سال درختان به همراه یک کیلوگرم کود گوگرد کشاورزی همراه با 30 کیلوگرم کود حیوانی به صورت چالکود مصرف شد و سایر کودهایی پتاسه و فسفات و ازته بر اساس آزمون خاک و برگ به همین روش در قطعات طرح و شاهد انجام گردید.
تقویم عملیات اجرای طرح
خرداد ماه سال 1381 : انتخاب محل مناسب جهت اجرای طرح در دو منطقه :
1. چلپوئیه چهار گنبد
2. گوئین
تیر ماه سال 1381 در هر منطقه :
1- 10 اصله جهت اجرای طرح ( تیمار )
2 - 10 اصله با عنوان شاهد
مرداد ماه سال 1381 :
نمونه گیری از خاک و برگ هر منطقه و ارسال به مرکز تحقیقات کشاورزی استان
اسفند ماه سال 1381 :
مصرف کود مورد نیاز در هر منطقه بر ارسال آزمون خاک و برگ
کود دهی در مناطق اجرای طرح بر اساس نتایج آزمون خاک و برگ در سال زراعی 82 – 81 شروع اجرای طرح در اسفند ماه
به ازای هر اصله درخت تیمار و شاهد 5/1 کیلوگرم ازت خالص طی سه مرحله ( 1.اواخر زمستان 2. اردیبهشت 3. تیر ماه )

برای مشاهده جدولهای توصیه کودی روی لینک زیر کلیک کنید!!

.......................................http://elistiyen.googlepages.com/FE.jpg
نـتـیجه :
1 – درصد ریزش میوه ها در هر دو محل در قطعه تیمار کمتر از شاهد می باشد.
2 – تعداد میوه ها در هر دو محل قبل و بعد از ریزش در قطعه تیمار نسبت به شاهد بیشتر می باشد.
3 – تیمارهای اعمال شده موجب افزایش درصد مغز شده و در نتیجه میزان پوکی ناقص در تیمار کاهش یافته است از نظر کیفیت و ارزش غذایی و سفیدی مغز میوه های تیمار بسیار بهتر از شاهد بوده و طعم آن نیز مطلوب تر می باشد لازم به توضیح است که سرمای بیش از حد روستای چلپوئیه باعث ریزش بیش از حد میوه شده بود..........................www.torpaqlar.blogspot.com
جهت اجرای طرح در سال زراعی 83 – 82 عملیات کود دهی در زمستان سال 82 بر اساس توصیه محقق طرح انجام گردید ولی متاسفانه به علت خشکسالی چندین ساله و خشک شدن قنوات مرحله دوم و سوم کود دهی ازت انجام نگردید و با توجه به سرما زدگی بهاره در فروردین و اردیبهشت ماه سال 83 به طور 100 درصد و عدم تشکیل میوه هیچگونه آمار اطلاعاتی جمع آوری نشد و با عنایت به دلایل فوق الذکر و تشکیل کمیته فنی مشترک انتقال یافته ها و تحقیقات در مرکز استان و تصمیمات گرفته شده ادامه طرح برای سال زراعی 84 – 83 متوقف گردید و بدینوسیله پایان عملیات و اجرای طرح اعلام گردید.
برنامه های آموزشی ترویجی :
جهت انتقال دانش مصرف صحیح کود به روش چالکود به کشاورزان طی چند مرحله بازدید و برگزاری کلاس و در کارگاه آموزشی برای کشاورزان توسط کجری طرح نسبت به مسائل و شیوه کار آموزش داده شد.

تهیه کنندگان : حسن باقری – مهدی سرچشمه پور – محمدرضا مباشرزاده
منبع : نشریه مروج - تیر ماه - شماره 78


2 comments:

Anonymous said...

mamizade:
ba salam
khaste nabshid aghaye mohandes
chand sabahi bood sar nazade boodam
makhsoosan be web nazerin
emrooz sar zadam
kheili khoobe ke etela resani mikonin
dastetoon dard nakone
movaffagh bashid

NIMA said...

سلام.
از اینکه به وبلاگ کارشناسی ارشد زراعت سر زدید ممنون. شما هم وبلاگ خوبی دارید. به شما لینک داده شد. شما هم به ما لینک بدید. باز هم به ما سر بزنید. موفق باشید